Privatumo Politika

(INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ)

Gerbiamieji,

Siekdami užtikrinti teikiamų paslaugų aukšto standarto kokybę bei tinkamai ir visapusiškai apsaugoti tvarkomus asmens duomenis, vadovaudamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatomis, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktais reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą, parengėme šią privatumo politiką, kurioje pateikiame informaciją apie asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų patogumui informaciją apteikiame klausimų-atsakymų forma.

 1. SVARBU

Privatumo politikoje nurodytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums pasiekiant teikiamą turinį tinklapyje www.refleksoterapija.lt  (toliau – Tinklapis) ir (arba) paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę ar kt.) naudojate.

Ši informacija svarbi, nes, kiekvieną kartą apsilankydami Tinklapyje ar socialinių tinklų paskyrose, ar prenumeruodami naujienas, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje, todėl skirkite laiko ir atidžiai perskaitykite.

Maloniai primena Jums, kad asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat informacija apie asmenį, kuris yra jau identifikuotas.

 1. KODĖL TVARKOME ASMENS DUOMENIS?

Vykdome veiklas, kurios susijusios su asmens duomenų tvarkymu:

 • palaiko dalykiškus santykius su savo partneriais, užtikrina aukšto lygio kokybiškų paslaugų teikimą;
 • kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie pacientų gaunamas paslaugas, nustato pacientų poreikius, formuoja individualizuotus pasiūlymus, valdo mūsų pardavimus;
 • vykdo tiesioginę rinkodarą;
 • naudoja apibendrintus socialinių tinklų lankymo ir interesų identifikavimo duomenis;
 • naudoja IP adresų (interneto svetainės lankytojų naršyklių) atpažinimo galimybes (tinklapio slapukus).

Šių veiklų vykdymas pagal teisės aktus įpareigoja mus tvarkyti (rinkti, laikyti (saugoti), naudoti, dalintis) atitinkamus asmens duomenis. Patikiname, kad visi asmens duomenis yra tvarkomi vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, mūsų vidaus tvarkomis bei atsižvelgdami į šioje informacijoje aprašytas sąlygas.

 1. IŠ KUR GAUNAME ASMENS DUOMENIS?

Asmens duomenis gauname:

 • tiesiogiai iš fizinių asmenų – klientų, darbuotojų, partnerių, paslaugų teikėjų ir pan.;
 • iš bankų, kredito įstaigų, mokėjimo paslaugas teikiančių operatorių (pvz., paciento atliktų mokėjimų informacija);
 • slapukų.
 1. KAM GALIME PATEIKTI ASMENS DUOMENIS?

Teisės aktai numato, kad galime teikti jos turimus asmens duomenis ne tik jų savininkams arba naudoti šiuos duomenis savo veikloje, tačiau ir perduoti šiuos asmens duomenis kitiems asmenims. Norėtume, kad duomenų subjektai žinotų, kad jų asmens duomenis teisėtai ir pagrįstai galime perduoti:

 • paslaugų teikėjams, aptarnaujantiems mus (pvz., finansinės įstaigos, auditoriai, IT paslaugų teikėjai, advokatai ir advokatų kontoros, antstoliai, konsultantai ir patarėjai ir pan.);
 • paslaugų teikėjams, aptarnaujantiems klientams ir pateikusiems Bendrovei rašytinį paciento pavedimą (nurodymą, sutikimą) kreiptis į Bendrovę ir gauti paciento asmens duomenis;
 • įmonėmis, kurios teikia specializuotą naujienlaiškių išsiuntimo paslaugą;

Visų šių įmonių galimybė naudoti duomenų subjektu informaciją yra ribota; pateikiama tik ta informacija, kuri reikalinga jų paslaugų suteikimui ir jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Gali reikėti atskleisti asmens duomenis kitoms šalims kai to reikalaujama pagal įstatymus, dėl procesinių veiksmų, teisminių ginčų ir (arba) valstybinių ir vyriausybinių institucijų reikalavimų gyvenamojoje šalyje arba už jos ribų.

Kitais atvejais asmens duomenų atskleidimas galimas tik gavus šių duomenų subjekto rašytinį sutikimą.

 1. AR MUMS BŪTINA TVARKYTI ASMENS DUOMENIS?

Taip, būtina. Mes atliekame asmens duomenų tvarkymą, nes:

 • be šių duomenų tvarkymo nebūtų vykdomi teisės aktų reikalavimai, skirti duomenų subjektų teisių ir teisėtų interesų apsaugai;
 • be šių duomenų nebūtų galimybės su sudaryti sutarčių ir jų vykdyti;
 • negalėtumėme analizuoti pacientų poreikių ir lūkesčių, užtikrinti aukštesnio mūsų teikiamų paslaugų kokybės standarto taikymą;
 • tai padėtų operatyviai analizuoti duomenų subjektų prašymus, pageidavimus, skundus, jeigu tokių būtų. Be asmens duomenų rinkimo ir kaupimo tai nebūtų įmanoma padaryti.

Ar privalote teikti savo asmens duomenis? Ne, nesate įpareigoti to daryti. Tačiau be šių asmens duomenų mes negalėsime tinkamai suteikti paslaugų ir užtikrinti Jūsų lūkesčių.

Toliau šioje Privatumo politikoje pateikiame informaciją apie asmens duomenų grupes, kuriuos gauname ir tvarkome iš išorinių šaltinių (klientų).

 1. PASLAUGŲ TEIKIMAS

Teikdami paslaugas, vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais tvarkome klientų asmens duomenis.

Tvarkomos asmens duomenų kategorijos:

 • vardas, pavardė;
 • lytis;
 • elektroninio pašto adresas (duomuo nebus renkamas, jei pacientas tokio neturi ir/ar nesutinka teikti);
 • telefono numeris (duomuo nebus renkamas, jei pacientas tokio neturi ir/ar nesutinka teikti);

Teisinis pagrindas

Teisės aktai, sutikimas, ir ši Privatumo politika.

Rinkimo paskirtis – įstatyminių pareigų vykdymas, sutartinių vykdymas, paslaugų kokybės kontrolė.

 1. NAUJIENLAIŠKIAI

Jeigu sutikote gauti naujienlaiškius ir pasiūlymus iš mūsų, asmens duomenys tvarkomi siekiant teikti pasiūlymus ir informaciją, tokius kaip – neindividualizuotus naujienlaiškius, informaciją apie pasiūlymus, nuolaidas, akcijas, išpardavimus, teiraudamiesi Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas.

Jūsų el. pašto adresą galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Jums skirtą naujienlaiškį. Šių įmonių galimybė naudoti Jūsų el. pašto adresą yra ribota ir jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

El. paštu siunčiamų naujienų ir pasiūlymų galite bet kada atsisakyti elektroninio laiško pabaigoje paspaudę ant tam skirtos nuorodos.

Jūsų atsisakymas gauti partnerių pasiūlymus ir naujienlaiškius nesutrukdys Jums naudotis kitomis mūsų paslaugomis.

Tvarkomos asmens duomenų kategorijos:

El. pašto adresas

Teisinis pagrindas

Naujienlaiškių ir partnerių pasiūlymų gavėjai – pagrįstas interesas. Jūsų sutikimas gauti naujienlaiškius ir partnerių pasiūlymus.

 1. PASLAUGŲ RINKODARA

Asmens duomenys tvarkomi siekiant rodyti naujas paslaugas bei jų rinkinius, kad vėliau būtų lengviau įsigyti ir pan.

Tvarkomos asmens duomenų kategorijos:

 • vardas, pavardė;
 • kontaktinė informacija (pvz. el. pašto adresas, pristatymo adresas);
 • amžius (jei toks nurodytas);
 • informacija kaip naudojatės paslaugomis.

Teisinis pagrindas

Registruotiems ir neregistruotiems klientams – pagrįstas interesas.
Rinkimo paskirtis – galimybė pasiūlyti klientui individualizuotą sprendimą.

 1. INFORMACIJA, KAIP NAUDOJAMAS TINKLAPIS

Be kliento tiesiogiai pateikiamos informacijos, galime rinkti neasmeninę informaciją apie tai, kaip naudojamasi Tinklapiu, įskaitant, bet neapsiribojant socialiniuose tinkluose esančiais tinklapiais.

Tai padeda geriau suprasti klientus (pvz. kiek laiko praleidžia kuriuose puslapiuose, kokias nuorodas pasirenka, kas vartotojams nepatinka ir pan.).

Norėdama geriau suprasti klientų poreikius ir optimizuoti paslaugas ir vartotojų patirtį, galime rinkti toliau nurodytą informaciją:

 • Įrenginio informaciją, t. y., IP adresas (nustatomas ir saugomas tik anoniminėje formoje), operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai.
 • Prisijungimo informaciją, t. y. sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėse, informacija, saugoma slapukuose.
 • Geografinė vietovė – tik šalis.

Visa tokio pobūdžio informacija yra saugoma tik pseudonimizuotame vartotojo profilyje. Ši informacija niekada nenaudojama konkrečių vartotojų nustatymui ir nėra jungiama su kita individualia vartotojo informacija.

 1. SLAPUKAI

Tam, kad galėtume pasiūlyti visavertes paslaugas, Jūsų sutikimu kompiuteryje (ar kitame įrenginyje, kuriuo naudojatės) įrašoma informacija (slapukai), kuri naudojama Jūsų, kaip ankstesnio Tinklapio naudotojo, atpažinimui, renkant tinklapių lankomumo statistiką,

 1. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS TINKLAPYJE

Tinklapyje ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių nekontroliuojame. Neatsakome už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą.

Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

 1. ASMENS DUOMENU SAUGOJIMAS

Tvarkymas atitinka teisinius reikalavimus, o tai reiškia, kad asmens informacija nėra saugoma ilgiau nei būtina tvarkymo tikslui įgyvendinti.

Informacija bus pašalinta, kai nebeatitiks arba nebebus reikalinga analizei, tiesioginei rinkodarai ar tikslams, kuriems ji buvo surinkta, vykdyti.

 1. JUSŲ TEISĖS IR PARINKTYS

 Jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi mūsų veikloje, Jūs turite šias teises:

 • Teisė žinoti – žinoti (būti informuotu) apie savo duomenų tvarkymą;
 • Teisė susipažinti – susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • Teisė ištaisyti – reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis;
 • Teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“ – savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus;
 • Teisė apriboti – turite teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;
 • Teisė perkelti – turite teisę į duomenų perkėlimą.

Galime nesudaryti sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 1. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Jei pastebėjote šios Privatumo politikos neatitikimą, saugumo spragą mūsų veikloje ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus vienu iš Jums patogių būdų:

El. paštas: refleksologealina@gmail.com

 1. POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

Ši Privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Privatumo politika gali būti atnaujinama, siekiant ištaisyti klaidas arba laikytis naujų teisės aktų ar techninių reikalavimų. Naujausią Privatumo politikos versiją visada rasite šiame Tinklapyje.

Paskutinį kartą Privatumo politika atnaujinta 2021 Kovo 2d.